CERTIFICATION

Bugün şirket,  ISO 45001 standardına uygun Sağlık ve Güvenlik bölümü ve ISO 14001 standardına uygun Çevre bölümü için entegre yönetim sistemine sahiptir. Bu araç, Güvenlik ve Çevre konusunda daha yapılandırılmış bir yaklaşım benimsememize olanak tanımıştır. Tüm süreçlerin kontrol altına alınması, görev ve sorumlulukların netleştirilmesi, kritik sorunların bildirilmesi ve sürekli olarak iyileştirme için prosedürleri ve iş talimatlarını uygulamak amacıyla bir  Yönetim Sistemleri  ekibi oluşturulmuştur. Aslında, yönetim sisteminin aktif ve ayrılmaz bir parçası olan çalışanların katılımı temel bir gerekliliktir. Buna ek olarak, çalışanları daha fazla ortak sorumluluk taşıyacak şekilde eğitici iki saatlik bir eğitim süreci başlatılmıştır. Bu şekilde, yönetim sistemi içeriği ve amaçları çalışanlara aktarılmakta ve doğru uygulamanın önemi vurgulanmaktadır. Tüm yönetim sistemi, şirketin değerini ve kârlılığını tanımlayan  Şirket Politikası ilkelerine dayanmaktadır: 1. Müşteri memnuniyeti: tüm çalışanların katkıda bulunduğu temel bir hedeftir, 2. Çevrenin korunması: Şirketin karar alma sürecini yönlendiren kriterdir, 3. İş sağlığı ve güvenliğini koruma ve koruma faaliyetlerini iyileştirme: Şirketin çalışanlarına karşı birincil yükümlülüğüdür. Antonio Carraro’nun büyük başarısı harika bir ekip çalışmasıyla ve şirketin üst yönetiminin desteğiyle elde edildi. Bu başarının, AC ürünlerinin kalitesini yüksek tutarak nihai müşteri memnuniyetini garanti altına almasına katkıda bulunmasını umuyoruz.

ISO 9001:2015            QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION’

Design, production, marketing and after-sales services (spare parts and technical support) for compact tractors in the fruit-growing, vegetable-growing, winemaking, ground care and alpine haymaking industries. This certificate is valid from 14 June 2023 until 13 June 2026 Its validity is subject to the satisfactory outcome of regular monitoring activities. Emission 1. Certified since 14 June 2023

ISO 14001:2015          ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Design, production, marketing and after-sales services (spare parts and technical support) for compact tractors in the fruit-growing, vegetable-growing, winemaking, ground care and alpine haymaking industries. 

This certificate is valid from 10 January 2024 until 10 January 2027.
Its validity is subject to the satisfactory outcome of regular monitoring activities.
Emission 3. Certified since 10 January 2018.

ISO 45001:2018          OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SYSTEM CERTIFICATION

Design, production, marketing and after-sales services (spare parts and technical support) for compact tractors in the fruit-growing, vegetable-growing, winemaking, ground care and alpine haymaking industries.

This certificate is valid from 25 January 2024 until 25 January 2027
Its validity is subject to the satisfactory outcome of regular monitoring activities.
Emission 3. Certified since 25 January 2020